Statement (Nederlands)

Trans Zorg Nu!
Weg met wachtlijsten en diagnoses, naar zelfbeschikking en decentralisatie.

Op zaterdag 26 juni 2021 om 1 uur organiseert Trans Zorg Nu! een demonstratie op het George Gershwinplein in Amsterdam, tegen de wantoestanden in de transgenderzorg en voor een structureel ander systeem van transitiezorg op basis van zelfbeschikking en decentralisatie.

Jarenlange wachttijden, achterhaalde en vernederende diagnoseprocedures, onkunde en machtsmisbruik; de Instagrampagina VU Gender (Mis)Treatment bracht de afgelopen weken haarfijn in beeld wat er aan de hand is. Anno 2021 worden transgender mensen nog steeds minder serieus genomen als ze non-binair zijn, wordt zorg vertraagd als mensen autistisch of depressief zijn of een traumatisch verleden hebben. Wie in transitie wil wordt gedwongen te voldoen aan het achterhaalde beeld dat de arts heeft van wat een transgender is, en dient braaf antwoord te geven op ongepaste vragen over seksleven en masturbatiegewoontes. Maar weinig patiënten durven kritiek te uiten, vanwege de enorme machtspositie van de arts. Assertieve patiënten die te veel weerwoord bieden merken dat ze worden tegengewerkt en dat zorg wordt vertraagd of ontzegd.

Deze klachten zijn niet nieuw. Ze spelen al decennia. De claim dat de genderteams niet kunnen anticiperen op het groeiende aantal patiënten was ooit geloofwaardig, maar houdt tien jaar later geen stand. Ook op het gebied van de behandeling zelf beloven de genderteams keer op keer verbetering en keer op keer verandert er niets. Ze blijven vasthouden aan onzin-diagnoses en protocollen en weigeren de macht die ze over patiënten hebben op te geven. Beloftes zoals patiënten geen diagnose-trajecten meer laten herhalen en non-binaire mensen serieus nemen, worden niet nagekomen. Het is duidelijk dat we van de genderteams geen oplossingen kunnen verwachten. Ze willen en kunnen het niet. Er is een structurele verandering van de transgenderzorg nodig.

Onze eisen:

1. Geen wachtlijsten.
De wachtlijsten van de genderteams, van twee tot soms bijna drie jaar dwingen transgender mensen om een belangrijk deel van hun leven op pauze te zetten en veroorzaken onacceptabel lijden. Door transitiezorg te decentraliseren en toegankelijk te maken zonder diagnose kunnen de wachtlijsten voor eens en altijd verleden tijd worden.

2. Geen diagnose; volledige zelfbeschikking.
Transgender zijn kan niet gediagnosticeerd worden. De diagnose is niets anders dan gatekeeping: cisgender artsen die bepalen wie er trans genoeg is, en hoe die persoon dat mag uiten. Het diagnoseproces geeft artsen macht over trans mensen en maakt de grote misstanden in de transgenderzorg mogelijk. Dit moet stoppen. Transgender mensen moeten volledige zelfbeschikking krijgen en toegang tot alle vormen van transitiezorg zonder diagnose. Wij willen de regie over onze eigen zorg en ons eigen lichaam.

3. Decentraliseer de transgenderzorg, doorbreek het monopolie.
Om echt voldoende, goede en toegankelijke zorg te realiseren moet de transitiezorg losgetrokken worden van de genderteams. De meeste transitiezorg is geen specialistisch werk en kan snel, lokaal en veilig beschikbaar worden gesteld via de huisarts. De huisarts is al bevoegd om hormoonbehandelingen voor te schrijven en zou dit nog beter kunnen doen met een korte bijscholing en toegang tot advies van een endocrinoloog bij complicaties. Zaken zoals logopedie en laserbehandelingen zijn al lokaal beschikbaar, er is alleen vergoeding van de zorgverzekeraar nodig voor transgender mensen die deze zorg zoeken zonder een doorverwijzing van het genderteam. Ziekenhuizen tenslotte moeten zich concentreren op het sterk uitbreidden van de operatiecapaciteit en dit openstellen voor alle transgender mensen die deze zorg nodig hebben, ongeacht of zij bij een genderteam zijn geweest.

4. Transgender zorg in transgender handen
Transgender patiënten moeten terecht kunnen bij zorgverleners die weten wat ze meemaken. Transgender studenten en zorgverleners die zich willen richten op transitiezorg, moeten hier de middelen voor krijgen. Transgender mensen die zelf al expertise hebben ontwikkeld op het gebied van transitiezorg, moeten versneld een bevoegdheid kunnen halen om deze zorg aan te kunnen bieden. Transgender mensen die hun eigen zorg noodzakelijkerwijs in eigen hand hebben genomen, moeten per direct en onvoorwaardelijk toegang krijgen tot veilige medicatie en bloedtesten. Informatie over medicatie en bloedwaardes moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Wij zijn niet langer bereid vernederende gesprekken met psychiaters te voeren om te bewijzen dat we ‘trans genoeg’ zijn. Wij zijn niet langer bereid jaren te wachten op noodzakelijke zorg. Wij eisen een einde aan de macht van de genderteams en realisatie van snelle, lokale zorg op basis van eigen regie over eigen lichaam. Sluit je bij ons aan op zaterdag 26 juni 2021 om 13.00 uur op het George Gershwinplein, Amsterdam.
Trans Zorg Nu!